Klinika asistované reprodukce IVF CUBE je novým centrem věnujícím se problematice léčby neplodnosti v České republice. Zajišťujeme komplexní péči v oblasti diagnostiky a terapie poruch plodnosti.

Jsme klinikou pevně stojící na tradici, zkušenostech a specializovaném vzdělávání v oboru reprodukční medicíny vtisknutých do letité praxe našeho odborného personálu. Každý z vedoucích pracovníků má mnohaleté zkušenosti v oblasti asistované reprodukce, zkušenosti čerpané v nejvýznamnějších centrech tohoto druhu v České republice i zahraničí.

Díky této plné odborné vybavenosti jsme mohli postavit moderní centrum disponující precizním technickým vybavením, promyšlenou logistikou a efektivně školeným personálem. Doufáme, že nám tyto pevné základy spolu s naším přívětivým přístupem umožní poskytnout všem našim klientům pohodlí, jistotu i vstřícné a empatické propojení s každým z našich zaměstnanců. Doufáme, že Vám budeme moci zprostředkovat Dotek nového života.

Klinika IVF CUBE využívá všech nejmodernějších metod i posledních vědeckých poznatků a vytváří tak komplexní přístup k léčbě neplodnosti. Rádi bychom umožnili všem našim pacientkám a pacientům podrobně sledovat průběh jejich terapie, nahlédnout do útrob naší moderně vybavené laboratoře a plně se spolupodílet na každém kroku a rozhodnutí v rámci jejich cesty k vytouženému cíli. Vybavení kliniky IVF CUBE jsme koncipovali tak, aby bylo možné vizuálně sledovat každý moment na této cestě – přes odběr oocytů, jejich kvalitu až po kultivaci do stádia embrya. Na tomto základě se snažíme pacientovi v rámci léčby neplodnosti předat maximum informací potřebných k jeho rozhodování, klidu a spokojenosti.

Publikace

 

Klinické studie - Clinical trials

Title

A Randomised, Double-blind, Parallel Groups, Placebo-controlled, Multi-centre Study Assessing the Effects of a Selective Oxytocin Antagonist (Barusiban) and a Mixed Oxytocin Antagonist - Vasopressin V1a Antagonist (Atosiban) Administered Intravenously on Luteal Phase Uterine Contractions in Oocyte Donors Supplemented With Vaginal Progesterone

EudraCT No

2007-003158-27

Sponsor

Ferring Pharmaceuticals A/S, Denmark

Sponsor Protocol No

FE 200440 CS09

 

Title

A Randomized, Open-label, Assessor-blind, Parallel Groups, Multicentre Trial Comparing the Efficacy of MENOPUR Versus Recombinant FSH in Controlled Ovarian Stimulation Following a GnRH Antagonist Protocol and Single Embryo Transfer

EudraCT No

2008-006775-67

Sponsor

Ferring Pharmaceuticals A/S, Denmark

Sponsor Protocol No

FE 999906 CS08

 

Title

A Randomised, Double-blind, Parallel Groups, Placebo-controlled, Multi-centre Trial in Oocyte Donors Assessing the Effects of Barusiban, a Selective Oxytocin Antagonist, on Uterine Contractions on the Day of Embryo Transfer

EudraCT No

2009-012323-29

Sponsor

Ferring Pharmaceuticals A/S, Denmark

Sponsor Protocol No

FE200440CS11

 

Title

A randomised, controlled, assessor-blind, parallel groups, multinational, multicentre trial assessing the dose-response relationship of FE 999049 in controlled ovarian stimulation in women undergoing an assisted reproductive technology programme.

EudraCT No

2011-000633-36

Sponsor

Ferring Pharmaceuticals A/S, Denmark

Sponsor Protocol No

000009

 

Title

A randomised, placebo-controlled, double-blind, parallel groups, multinational, multicentre trial assessing the effect of barusiban administered subcutaneously on the day of transfer on implantation and pregnancy rates in IVF/ICSI patients.

EudraCT No

2012-001622-10

Sponsor

Ferring Pharmaceuticals A/S, Denmark

Sponsor Protocol No

000048

 

Title

A Randomised, Controlled, Assessor-blind, Parallel Groups, Multicentre, Multinational Trial Comparing the Efficacy and Safety of FE 999049 With Follitropin Alfa (GONAL-F) in Controlled Ovarian Stimulation in Women Undergoing an Assisted Reproductive Technology Programme

EudraCT No

2013-001669-17

Sponsor

Ferring Pharmaceuticals A/S, Denmark

Sponsor Protocol No

000004

 

Title

A Controlled, Assessor-blind, Parallel Groups, Multicentre, Multinational Trial Evaluating the Immunogenicity of FE 999049 in Repeated Cycles of Controlled Ovarian Stimulation in Women Undergoing an Assisted Reproductive Technology Programme

EudraCT No

2013-001616-30

Sponsor

Ferring Pharmaceuticals A/S, Denmark

Sponsor Protocol No

000071

 

Title

A phase III, randomized, controlled, single-blind, multicentre, parallel arm trial to assess the efficacy and safety of Pergoveris® (follitropin alfa and lutropin alfa) and GONAL-f® (follitropin alfa) for multifollicular development as part of an assisted reproductive technology treatment cycle in poor ovarian responders, as defined by the European Society of Human Reproduction and Embryology criteria

EudraCT No

2013-003817-16

Sponsor

Merck KGaA

Sponsor Protocol No

EMR200061-005

 

Title

A Phase 2, Double-blind, Dose-finding, Placebo-controlled Study to Assess the Safety and Efficacy of a Single Oral Administration of OBE001 to Improve Embryo Implantation Following IVF or ICSI

EudraCT No

2014-002254-40

Sponsor

ObsEva SA

Sponsor Protocol No

14-OBE001-013

 

Původní práce - Publications

 • Uher P, Baborova P, Huttelova R, Kralickova M, Vanderzwalmen P, Zech N. Methodological aspects of attempts to trans-differentiate adult stem cells into embryonic-like cells in vitro. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2008 Dec;152(2):231-3.
 • Uher P, Hüttelová R, Králícková M, Novotný Z, Rokyta Z, Vanderzwalmen P, Zech N. How can the haematopoietic stem cells from the umbilical cord blood be de-differentiated in vitro? Our first results using the co-cultivation systems. Ceska Gynekol. 2007 Aug;72(4):280-3.
 • Kralickova M, Sima R, Vanecek T, Ulcova – Gallova Z, Sima P, Krizan J, Rokyta Z, Sucha R, Uher P, Hes O. Příspěvek k poznání imunogenetického pozadí implantace embrya: popis přirozeně se vyskytujících mutací v genech kódující cytokiny. Plzeň. lék. sborník., Suppl. 80, 2005: 117-121.
 • Arce JC, Andersen AN, Fernández-Sánchez M, Visnova H, Bosch E, García-Velasco JA, Barri P, de Sutter P, Klein BM, Fauser BC. Ovarian response to recombinant human follicle-stimulating hormone: a randomized, antimüllerian hormone-stratified, dose-response trial in women undergoing in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection. Fertil Steril. 2014 Dec; 102(6):1633-40.e5. doi: 10.1016/j.fertnstert.2014.08.013. Epub 2014 Sep 23. Online <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001502821402072X>.
 • Visnova H, Hüttelova R, Budka S, Bahnikova M. Strategy to prevent the failure of GnRH agonist (GnRH-a) to trigger final oocyte maturation in patients with high risk of OHSS stimulated with antagonist protocol. In Abstracts of the 30th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology. Munich 29 June to 2 July 2014. Poster topic: Reproductive endocrinology. Poster number: P-549. Online <https://www.eshre.eu/~/media/sitecore-files/Annual-meeting/Munich/ESHRE_2014_ABSTRACT-BOOK_opt.pdf>.
 • Arce JC, Nyboe Andersen A, Fernández-Sánchez M, Visnova H, Bosch E, García-Velasco JA, Barri P. de Sutter P, Klein BM, Fauser CTM. Relation between dose of FE 999049, a recombinant FSH derived from a human cell-line, used for controlled ovarian stimulation and number of oocytes, embryos and blastocysts. In Abstracts of the 30th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology. Munich 29 June to 2 July 2014. Poster topic: Reproductive endocrinology. Poster number: P-492. Online <https://www.eshre.eu/~/media/sitecore-files/Annual-meeting/Munich/ESHRE_2014_ABSTRACT-BOOK_opt.pdf>.
 • Brezinova J, Visnova H, Hüttelova R. Myths about Fertility and ART success rates – Results of the Survey. In Abstracts of the 30th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology. Munich 29 June to 2 July 2014. Poster topic: Psychology and counselling. Poster number: P-338. Online <https://www.eshre.eu/~/media/sitecore-files/Annual-meeting/Munich/ESHRE_2014_ABSTRACT-BOOK_opt.pdf>.
 • Visnova H, Pierson RA, Mrazek M, García-Velasco, Blockeel, C, Arce JC. Effects of barusiban, a selective oxytocin antagonist, on uterine contractility in the luteal phase after controlled ovarian stimulation. In Sbornik abstract, 22. Sympozium asistovane reprodukce. Brno 13 to 14 November 2012. Online <http://www.meritis.cz/dokumenty/kongresy/43/abstrakt2012.pdf>.
 • Visnova H, Pierson RA, Mrazek M, García-Velasco, Blockeel, C, Arce JC. Effects of barusiban, a selective oxytocin antagonist, on uterine contractility in the luteal phase after controlled ovarian stimulation. Fertility and Sterility, Sep 1 2012, Volume 98, Issue 3, S183.
 • Crha I, Hruba D, Ventruba P, Fiala J, Totusek J, Visnova H. Ascorbic acid and infertility treatment. Central European Jurnal of Public Health, 2003, Volume 11, Issue 2, 63-7.
 • Andersen, AN, Fernandez-Sanchez, M, Bosch, E, Visnova, H, Barri, P, Garcia-Velasco, JA, De Sutter, P, Fauser, BJCM, Arce, JC. A randomised, assessor-blind, dose-response trial in patients undergoing COS for IVF/ICSI with a novel recombinant FSH (FE 999049) derived from a human cell line. Human Reproduction, Jun 2013, Volume 28, Issue 3, S351-352.
 • Visnova H, Pierson RA, Mrazek M, García-Velasco, Blockeel, C, Arce JC. Effects of barusiban, a selective oxytocin antagonist, on uterine contractility in the luteal phase after controlled ovarian stimulation. In Sbornik abstract, 22. Sympozium asistovane reprodukce. Brno 13 to 14 November 2012. Online < http://www.meritis.cz/dokumenty/kongresy/43/abstrakt2012.pdf>.
 • Visnova H, Pierson RA, Mrazek M, García-Velasco, Blockeel, C, Arce JC. Effects of barusiban, a selective oxytocin antagonist, on uterine contractility in the luteal phase after controlled ovarian stimulation. Fertility and Sterility, Sep 1 2012, Volume 98, Issue 3, S183.
 • Hüttelova R, Kleibl Z, Kleiblova P, Visnova H, Uher P. PCR-PGD pro hereditární nádorové syndromy – first report pro BRCA1/2. Czech and Slovak Conference for Reproductive Gyneacology. Brno, 9. – 10. November, 2010. Published in Prakticka gynekologie, 2010, 13 (suppl. 1): 13-14.
 • Hüttelova R, Visnova H, Uher P. Oocyte vitrification in case of semen deficiency in IVF treatment. Czech and Slovak Conference for Reproductive Gyneacology. Brno, 9. – 10. November, 2010. Published in Prakticka gynekologie, 2010, 13 (suppl. 1): 13-14.
 • Uher P, Baborova P, Visnova H, Losan P, Martinek P. Our experience with Preimplantation Genetic Diagnosis. Symposium of Assisted Reproduction. Brno, November 21. – 22., 2007. Published in Prakticka gynekologie, 2007; 11 (suppl. 6): p-273.
 • Chovanec J, Visnova H, Sik S, Petrenko M, Unzeitig V. The influence of the breast cancer chemotherapy to the menstrual cycle. 11th International Meeting of Gynaecological Oncology. May 08-12, 1999, Budapest.
 • Unzeitig V, Siegelova V, Paseka J, Visnova H. Contraception and STD prevention. In International Congress, Symposium and Seminar Series of the 5th Congress of the European Society of Contraception. 1998, Prague.
 • Zakova J, Ventruba P, Crha I,Visnova H. Effectiveness of frozen-thawed embryo transfer in the years 1996 and 1997. Human Reproduction, Jun 1998, Volume 13, Special Issue, S297-297.
Certifikace

Povolení k činnosti SÚKL

Povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv vychází z předpisů vzniklých implementací směrnic Evropského parlamentu a Rady a zaručuje nejvyšší kvalitu v oblasti jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk jednotně v rámci všech členských států Evropské unie.

Povolení činnosti pro IVF CUBE najdete zde: Rozhodnutí o povolení k činnosti od SÚKL pro IVF CUBE

Státní ústav pro kontrolu léčiv v rámci udělování povolení k činnosti a svého pravidelného dozoru NZZ zabývajících se prací s lidskými tkáněmi a buňkami vychází z následujících předpisů:

Tyto požadavky vycházejí z následujících legislativních předpisů Evropské unie:

 • Směrnice Komise 2006/86/ES, ze dne 24. října 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde o požadavky na sledovatelnost, oznamování závažných nežádoucích reakcí a událostí a některé technické požadavky na kódování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk.
 • Směrnice Komise 2006/17/ES, ze dne 8. února 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde o určité technické požadavky na darování, opatřování a vyšetřování lidských tkání a buněk.
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, ze dne 31. března 2004 o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007, ze 13. listopadu 2007 o léčivých přípravcích pro moderní terapii a o změně směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004.

Bližší informace najdete zde: http://www.sukl.cz/zdravotnicka-zarizeni/lidske-tkane-a-bunky

Povolení k činnosti NZZ

Základním dokumentem potřebným pro provoz kliniky IVF CUBE je oprávnění  k provozování nestátního zdravotnického zařízení. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci krajského úřadu příslušného podle místa provozování nestátního zařízení, popřípadě dalších státních orgánů vymezených zákonem.

Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení - kliniky IVF CUBE najdete zde: Rozhodnutí o registraci NZZ pro IVF CUBE

Akreditace embryologické laboratoře IVF CUBE

Embryologická laboratoř kliniky IVF CUBE disponuje akreditací podle normy ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost pro laboratorní procesy týkající se lidských pohlavních buněk a embryí.

Klinika IVF CUBE je oprávněna užívat přidělenou akreditační značku:

Osvědčení o akreditaci embryologické laboratoře kliniky IVF CUBE najdete zde: Osvědčení o akreditaci 15189:2013 IVF CUBE

Odkaz na osvědčení na stránkách ČIA je následující: www.cia.cz/Subjekt.aspx?ID=11149

powered by Lékaři Online