Plánujete podstoupit oplodnění in vitro?

Zahájili jsme nábor pacientek do klinické studie, ve které se bude zjišťovat, zda nový hodnocený přípravek může zvýšit pravděpodobnost otěhotnění u žen podstupujících oplodnění in vitro (IVF) nebo intracytoplazmatickou injekcí spermií (ICSI) ve srovnání s placebem. Hodnocený přípravek je v pokročilé fázi klinického vývoje, ale není dosud na trhu.

K účasti v této studii můžete být vhodná, pokud:

  • jste ve věku 18–36 let (až do dne 37. narozenin).
  • podstupujete IVF/ICSI léčbu neplodnosti.
  • máte BMI v rozmezí 18-38.
  • u Vás není riziko ovariálního hyperstimulačního syndromu (OHSS).

Vaše účast v této studii může trvat mezi 11 až 19 týdny a může zahrnovat i některé další návštěvy kliniky.

Pokud se chcete dozvědět více o této výzkumné studii, obraťte se prosím na koordinační tým IVF Cube na telefonním čísle 220 303 870 od pondělí do pátku od 8:00 do 16:30 hodin.

Telefonní hovor nebo jakýkoli jiný kontakt Vás nezavazuje k účasti ani neznamená, že jste způsobilá k účasti ve studii.

Veškerá vyšetření související se studií (např. léčba hodnoceným přípravkem, laboratorní testy, konzultace pacienta), jakož i část Vašich cestovních výdajů do studijního pracoviště a náklady na IVF/ICSI bude hradit zadavatel studie.

Veškeré informace, které nám poskytnete, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Toto reklamní sdělení bylo schváleno Multicentrickou etickou komisí FN Motol.

powered by Lékaři Online